שלטון מקומי

מטרת היחידה לפיתוח מודלים של משילות משולבת היא לחזק את יכולת הרשות המקומית לפעול ולקדם את רווחת תושביה. מטרה זו מושגת באמצעות שילוב הדוק בין עבודה בשטח עם הרשויות המקומיות לבין מחקר מלווה מעמיק של כל שלבי העבודה. התוכנית החלה לפעול במכון ון ליר בירושלים בשנת 2012 כמחקר פעולה (action research)...
תמר אריאלי
תמר אריאלי היא בוגרת האוניברסיטה העברית (גיאוגרפיה) ואוניברסיטת בר-אילן (ניהול ויישוב סכסוכים). כמו כן היא בוגרת תוכנית בית המדרש של בית מורשה בלימודי תלמוד. במהלך כתיבת עבודת הדוקטור זכתה תמר במלגת הנשיא של אוניברסיטת בר-אילן וכן במלגת מחקר מהמכון לדיפלומטיה ושיתוף פעולה אזורי של אוניברסיטת תל-...
השלטון המקומי הערבי בישראל
לשלטון המקומי הערבי בישראל מאפיינים מיוחדים הנובעים ממצבה המיוחד של אוכלוסייה זו במדינה. מצב זה משפיע גם על תפיסת תפקידו ומעמדו של השלטון המקומי במגזר הערבי השונה מהתפיסה הרווחת במגזר היהודי.  כבר שנים רבות נתון השלטון המקומי הערבי בישראל במשבר, והמשכו מוביל לחיכוכים נוספים בין האוכלוסייה הערבית...
קריסת הרשויות המקומיות הערביות: הצעות להבניה מחדש
הספר קריסת הרשויות המקומיות הערביות: הצעות להבניה מחדש מבקש להתחקות על שורשי המשבר שבו נתון השלטון המקומי הערבי, לאבחן את החסמים הפנימיים והחיצוניים העומדים בפניו ולהציע פתרונות.  בהיעדר עמדות השפעה מדיניות בידי הערבים אזרחי ישראל, נתפסת הרשות המקומית כגוף שלטוני שבאמצעותו יוכלו לזכות במשאבים,...
ד"ר שרית בן שמחון-פלג
ד"ר שרית בן שמחון-פלג היא חוקרת ומנהלת תוכניות בתוכנית לפיתוח מודלים של משילות משולבת ברשויות מקומיות במכון ון ליר בירושלים. בשנים 2007–2014 הייתה המנהלת האקדמית וראש תחום המשילות בבית הספר לממשל ולמדיניות ע"ש הרולד הרטוך באוניברסיטת תל אביב, ומנהלת אקדמית של תוכנית "ממשק" ליישום מדע בממשל. בשנים...