אוטונומיה לערבים בישראל?

מאת
סמי סמוחה
מו"ל

הוצאת מכון ון ליר

שפה עברית
שנת הוצאה 1999
סדרה המרכז לחקר החברה הערבית בישראל

הספר מנסה לבחון את האפשרות של הענקת שלטון עצמי מוסדי (לא טריטוריאלי) למיעוט הערבי בישראל. בחינת מצבם של הערבים בישראל והאפשרות להענקת אוטונומיה נעשית תוך השוואה לגורלם של מיעוטים לאומיים במדינות שונות בעולם.

לאחר הפרק התיאורטי על סוגי אוטונומיה, הספר מתמקד בתיאור ובניתוח המציאות של חיי המיעוט הערבי בישראל מאז 1948 ובתגובות הצפויות של הרוב היהודי לתוכניות השונות של הענקת אוטונומיה לערבים בישראל.

הצטרפות לרשימת התפוצה