אל החוף המקוּוֶה

הים בתרבות העברית ובספרות העברית המודרנית

מאת

חנן חבר

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד

שפה עברית
שנת הוצאה 2007
סדרה הקשרי עיון וביקורת
הספר אל החוף המקוּוֶה: הים בתרבות העברית ובספרות העברית המודרנית הוא נדבך חשוב בניתוח הביקורתי של הציונות. חנן חֶבר מבקש בספר זה להפוך את הפרספקטיבה המקובלת בחקר התרבות הלאומית: במקום העיסוק המקובל בטריטוריה היבשתית הוא בוחן אותה מנקודת המבט של הים. דווקא כך, טוען חבר, אפשר לפתח ניתוח אלטרנטיבי של התרבות הלאומית ולזהות בה אי-התאמות ושברים הכרוכים בדמיוּן הקהילה הלאומית.
פרקי הספר מציעים התבוננות חדשנית במה שמתגלה ביצירות ספרותיות המייצגות את הים, למשל של ש"י עגנון, של דוד פוגל ושל נתן אלתרמן, בשירה הישראלית של "דור המדינה", בספרות מזרחית ישראלית ובסימבוליזם של השירה הארצישראלית. כמו כן המחבר חושף את המוקדים המרכזיים של התרבות הלאומית, דוגמת שיח ההעפלה והייצוגים של הכנרת המייצרים את הכנרת כמקום קדוש. פרופ' חנן חבר הוא ראש החוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים, עמית מחקר במכון ון ליר בירושלים ועורך סדרת "הכבשה השחורה" בהוצאת הקיבוץ המאוחד.
בין ספריו שהתפרסמו לאחרונה: פתאום מראה המלחמה: לאומיות ואלימות בשירה העברית בשנות הארבעים (הקיבוץ המאוחד, 2001); מולדת המוות יפה: אסתטיקה ופוליטיקה בשירת אורי צבי גרינברג (עם עובד, אופקים, 2004); קורא שירה: רשימות, מסות ומחקרים על שירה עברית (קשב, 2005);
Producing Modern Hebrew Canon, Nation Building and Minority (Discourse (NYU UP, 2002

הצטרפות לרשימת התפוצה