בבטן הלווייתן

חוויות פלסטיניות באוניברסיטאות ישראליות

בעריכת

ח'אלד ג'מאל פוראני ויארה סעדי-אברהים

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר והוצאת דאר לילא

שפה ערבית
שנת הוצאה 2022

הספר הוא פרי עבודתה של קבוצת מחקר ודיון שפעלה במכון ון ליר בשנים 2019–2021, בהשתתפות סטודנטיות וסטודנטים פלסטינים הלומדים באוניברסיטאות ישראליות. הקבוצה עסקה באופני יצירתו של ידע פלסטיני המודע לצמיחתו בהקשר התיישבותי ניאו-ליברלי; ובתנאי הקיום הפלסטיני בהקשריו האוניברסליים.

בספר שלושה פרקים: הראשון הוא פרק ראיונות, ובו נעשה ניסיון להתחקות על הלך המחשבה של חוקרים פלסטינים, כדי לעמוד על תהליך היווצרותה של מחשבה אמנציפטורית. השני הוא פרק עדויות, ובו מתועדות חוויותיהם של סטודנטיות וסטודנטים פלסטינים באוניברסיטאות ישראליות בעבר ובהווה. השלישי הוא פרק השוואה, והוא מרחיב את היריעה ומתאר את חוויותיהם של סטודנטים מרחבי העולם השייכים לקבוצות כפופות הנאבקות על זכויותיהן. בפרק נכללים ארבעה טקסטים מתורגמים מתוך ספרים חשובים העוסקים בנושא.

בספר השתתפו חלק מחברי "החממה הביקורתית״: סמאח עבאס, לובאבה סברי, אמיר מרשי, אמיר נסאר, ג'מאל אבו חנא, אדואא' דיאב, ח'אלד עווידה, עלא חאג' יחיא ושהאב אדריס. נוסף עליהם תרמו לספר עבד אל-סלאם עבד אל-ג'ני ותגריד ג'השאן. את המבוא חיבר ח'אלד ג'מאל פוראני, את הסיכום חיבר נדים רוחאנא, ואת אחרית הדבר חיברה יארה סעדי-אברהים.

הצטרפות לרשימת התפוצה