בזכות ההבדל

הפרויקט הרב-תרבותי בישראל

מאת

יוסי יונה

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד

שפה עברית
שנת הוצאה 2005
סדרה הקשרי עיון וביקורת
ספר זה מציג לראשונה סדר יום רב-תרבותי לניתוח החברה בישראל ולארגונה מחדש. הוא מציע לקורא דרך חדשה ומקורית להבנת מבנה החברה בישראל, תוך שילוב תיאוריה פילוסופית מעמיקה עם התבוננות סוציולוגית רגישה.
פרקי הספר מתמקדים בשלוש זירות - חינוך, הגירה והקצאת משאבי קרקע ודיור - ומרחיבים את הדיון הרב-תרבותי מן העיסוק בקניין רוחני בלבד אל עבר שאלות של אי-שוויון חומרי.
המחבר מצביע על המנגנונים המייצרים בו-בזמן הן את הקולקטיב הלאומי וזהותו הן את ההיררכיות הלאומיות, האתניות והמעמדיות שבתוכו. הוא מנתח מנגנונים אלו ומפרק את ההבחנות המקובלות בין זהות למעמד או בין הכרה להקצאת משאבים.
בזכות ההבדל: הפרויקט הרב-תרבותי בישראל הוא הספר השני הרואה אור בסדרת הקשרי עיון וביקורת, והוא מיועד לחוקרים, לקובעי מדיניות, לפעילים חברתיים ולציבור הרחב.

הצטרפות לרשימת התפוצה