בין הציבורי לפרטי - דוח שנתי 2011

הפרטות והלאמות בישראל

מאת
אלעד לשם, אמיר פז-פוקס
מו"ל
הוצאת מכון ון ליר בשיתוף קרן אברט
שפה עברית
שנת הוצאה 2012
סדרה המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע״ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים

אחת מתביעותיה המרכזיות של תנועת המחאה בקיץ 2011 הייתה לעצור את מדיניות ההפרטה. דוח זה, השני במספר, מתעד את מה שממשלת ישראל עשתה בפועל בשנת 2011: שלושים וארבעה מהלכי הפרטה וארבעה מהלכי הלאמה בכל התחומים. למרות ההבדלים בין הנושאים ובין הגופים האחראים לכל נושא, התמונה המצרפית הכוללת אכן מצביעה על המדיניות הנוהגת. המקרים שנבחרו נחלקים לעשר קטגוריות: חברות ממשלתיות; חינוך; בריאות; עבודה ורווחה; מערכת המשפט; קרקעות, סביבה, דיור ורפורמה בתכנון ובבנייה; ביטחון; תכנון מדיניות ובקרת מדיניות; הפרטה של הפיקוח, דה-רגולציה; והלאמות.

הדוח מתפרסם אחת לשנה כחלק מפרויקט רחב היקף ששמו אחריות המדינה, גבולות ההפרטה וסוגיית הרגולציה, המתנהל משנת 2007 במרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים. מטרת הפרויקט היא לחקור את הסמכויות השלטוניות ולהגדיר אילו מהן ראויות להפרטה ואילו אינן ראויות, ועל סמך זה להציע מסמך מדיניות שיוצג לפני הציבור ויוגש למקבלי ההחלטות במדינת ישראל.

בצוות הפרויקט חברים פרופ' יצחק גל-נור, מנהל אקדמי; ד"ר אמיר פז-פוקס, מנהל אקדמי שותף וחוקר; אלעד לשם, חוקר ומחבר הדוח השנתי; ענת מופקדי, מקדמת מדיניות; עו"ד יפעת סולל, רכזת תחום חקיקה; גילה אורקין, מנהלת גיוס משאבים; ונעמיקה ציון, מנהלת הפרויקט. במחקר משתתפים עשרים וחמישה חוקרים, ובראשו עומדת ועדת היגוי של מומחים בתחומי המשפט, מדע המדינה, כלכלה, מדיניות ציבורית ועוד.

הצטרפות לרשימת התפוצה