דורות, מרחבים, זהויות

מבטים עכשוויים על חברה ותרבות בישראל- לשמואל נח אייזנשטדט בהגיעו לגבורות

בעריכת
חנה הרצוגטל כוכבי, שמשון צלניקר
עורכת משנה: רונה ברייר-גארב
מו"ל
הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד
שפה עברית
שנת הוצאה 2007
סדרה הקשרי עיון

מוקדם להספיד את הסוציולוגיה בישראל. מעיד על כך הספר דורות, מרחבים, זהויות: מבטים עכשוויים על חברה ותרבות בישראל . הספר מוגש למייסדה של הסוציולוגיה הישראלית, פרופסור שמואל נח אייזנשטדט, בהגיעו לגבורות. על אף הטענה בדבר "שקיעת הסוציולוגיה הישראלית" וההכרזה על העשור האחרון כעל "שנותיה האבודות של הסוציולוגיה הישראלית", הספר מלמד על זירת מחקר עשירה, מגוונת ומאתגרת הנוגעת בסוגיות המרכזיות שעל סדר היום של החברה בישראל.

הספר מפגיש בין סוציולוגים השייכים לדורות כרונולוגיים ופרדיגמטיים שונים. הוא כולל מחקרים עכשוויים המתכתבים עם מחקרים ועם חוקרים מדורות קודמים ומתפלמסים עם תפיסותיו של ש"נ אייזנשטדט ובעיקר של ממשיכיו ביחס לחברה בישראל. אך עיקר תרומתו היא בהצגת זוויות ראייה עדכניות להבנת החברה ובניסוח סדר יום סוציולוגי — תיאורטי ומחקרי — חדש ורחב. הארגון הפנימי של הספר חוצה גבולות בתוך קטגוריות הדיון המקובלות ומציע מבטים חדשים וביקורתיים להבנת החברה בישראל ולקשרים המגוונים המתקיימים בין מיקומים חברתיים בזמן, במרחב ובתרבות: בין דורות של חוקרים לדורות חברתיים, בין הגלובלי ללוקלי ובין כוחות פוליטיים-מדינתיים, כלכליים ותרבותיים.

הספר עוסק בכוחות דומיננטיים המעצבים את החברה ואת השיח החברתי בישראל, אך בו בזמן מאיר את חלקן ואת מקומן של קבוצות מוחלשות בחברה ושל קבוצות המאתגרות את ההסדרים השולטים — קבוצות שנדחקו לשולי המחקר והשיח הציבורי. אין זה רק קובץ מחקרי על החברה בישראל; זהו ספר המציע אופני חשיבה אחרים ועדכניים ביחס לחברה זו.
"ספר זה כולל מספר רב של מאמרים מבריקים ומאירי עיניים, שמהם יכולים הקוראים ללמוד רבות על החברה הישראלית בת זמננו" (גיל אייל, אוניברסיטת קולומביה, ניו-יורק).
"הספר הוא חגיגה סוציולוגית ולכן דרך מתאימה ביותר לכבד את שמואל נח אייזנשטדט. הקובץ מייצר הבנות חדשות וחשובות על החברה בישראל ומציע "מבט על" מעניין ותוסס" (אלכס ויינגרוד, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב).

הצטרפות לרשימת התפוצה