דינמיקה של המשכיות, דפוסים של שינוי

בין היסטוריה עולמית לבין סוציולוגיה היסטורית השוואתית – לזכר שמואל נח אייזנשטדט

בעריכת

בנימין ז' קדר, אילנה פרידריך סילבר, אדם קלין-אורון

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר והאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

שפה אנגלית
שנת הוצאה 2017
סדרה הקשרי עיון

בספר זה מכונסות גרסאות מורחבות של מאמרים שהוצגו במהלך שני אירועים שהתקיימו באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים לזכרו של שמואל נח אייזנשטדט. כמשתמע משם הספר, מדובר במחווה למחויבותו האיתנה של אייזנשטדט לדיאלוג הבין-תחומי בין סוציולוגיה להיסטוריה בכלל, ובין מַקרו-סוציולוגיה היסטורית השוואתית לבין חוקי היסטוריה עולמית בפרט. ברוח הגותו של אייזנשטדט, הספר מבקש לאתגר את הנטייה הרווחת לקשר בין מושג הדינמיות לרעיון השינוי ובין מושג הדפוסים לסוגיות של המשכיות. כפי שהוא שב והמחיש, אין לראות בהמשכיות עניין סטטי וקבוע – אלא יש להבינה כתוצאה מתמשכת ולא יציבה של מערך מסוים של כוחות ותהליכים, שבהם עצמם טמונה האפשרות להתפתחות דינמיקות ותהליכים נוספים. תהליכים אלו עשויים לתמוך בשכפול היבטיו של מערך היסטורי ספציפי, או לחולל תמורה חלקית במערך זה. זאת ועוד, אייזנשטדט סבר כי שינויים מקרו-חברתיים מעוצבים על ידי כוחות – במיוחד (אך לא רק) כוחות תרבותיים, דוגמת אקסיומות דתיות, תפיסות אונטולוגיות וסוֹטֶריולוגיות, מסורות, חזונות אידיאולוגיים ומצעים פוליטיים –שכבר החלו לפעול בעבר, לעיתים בעבר הרחוק מאוד, אך ממשיכים להתגלות גם בהווה, ומביאים לחלחול הדדי עמוק של מגמות המשכיות ושינוי.

אם כן, הרעיון ביסוד הספר היה להעמיד לבחינה נוספת את הסוגיה הקלאסית של המשכיות ושינוי, המרכזית כל כך למחקרו של ש"נ אייזנשטדט. לשם כך הוזמנו היסטוריונים וסוציולוגים הידועים בראייתם הכוללנית לבחון את הסוגיה הזאת מנקודת המבט של נושאי מחקר חדשים או התפתחויות אנליטיות עכשוויות. מאמרי הספר משקפים מגוון של גישות, מקצתן משולבות בגישותיו של אייזנשטדט ומקצתן חורגות מהן במידה זו או אחרת, ובכך הם נאמנים לחיבתו של אייזנשטדט לפולמוס יצירתי ופורה ולמפגשים המעודדים דיאלוג.

 

ניתן לרכוש את הספר במחלקת ההפצה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים: rita@academy.ac.il

הצטרפות לרשימת התפוצה