הסרת הקסם מן המזרח

תולדות המזרחנות בעידן המזרחיות

מאת

גיל אייל

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד

שפה עברית
שנת הוצאה 2005
סדרה הקשרי עיון וביקורת
מהי המזרחנות ומהו תפקידה בחברה ובתרבות בישראל? כיצד השתנה תפקיד זה במשך השנים? כיצד נפלטו היהודים הערבים או ה"מזרחים" מתחומה של המזרחנות, ומהי משמעות העובדה שהם אינם כלולים בגוף ידע זה? מהו טיבם של היחסים בין המומחים המזרחנים לבין הצבא ומוסדות המדינה? אלו הן מקצת השאלות שעמן מתמודד ספר מקורי ופורץ דרך זה.
לפני קום המדינה, המזרחנות התייחסה אל ה"מזרח" כאתר של שיבת היהודים לזהותם הקדומה וכמטפורה להתחדשותה של האומה היהודית. החוויה של המזרח היתה כשל אזור ספר, בין יהדות לערביות, שבו התהלכו דמויות שונות של בני כלאיים – מסתערבים, ספרדים ופלאחים – ושבו אפשר היה לחולל את הקסם של הפיכת היהודי הישן הגלותי ליהודי חדש. לאחר קום המדינה נטלה על עצמה המזרחנות תפקיד חדש וכפול: פיקוח על גבולותיה החיצוניים והפנימיים של הישראליות וטיהורם של בני הכלאיים החדשים שבהכרח נוצרו בשוליים של גבולות אלו – המסתננים, הערבים-ישראלים והמזרחים. כתוצאה מכך, החוויה של המזרח כאזור ספר בין יהדות לערביות פינתה את מקומה למערכת היחסים הסמויה בין המזרחנות, העוסקת רק בערבים, לבין המזרחיות, שממנה מטוהרת הערביות שוב ושוב.

הצטרפות לרשימת התפוצה