ייצוג נשים במוקדי קבלת החלטות ביטחוניות 2013–2014

מאת

פנינה שטינברג

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר

שפה עברית
שנת הוצאה 2015
סדרה שוות – קידום נשים בזירה הציבורית

החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו”ם היא החלטה היסטורית שהתקבלה בשנת 2000, הקוראת לראשונה לייצוג שוויוני של נשים במוקדי קבלת החלטות, למעורבותן בתהליכי פתרון סכסוכים והסדרי שלום, להגנה על נשים ונערות מפני אלימות, ולמניעת אלימות בכלל ואלימות מגדרית המופנית כלפי נשים, בפרט. מאז אותה שנה קיבלה מועצת הביטחון של האו"ם שורת החלטות נוספות, שנועדו לחזק ארבעה ערכים אוניברסליים בהקשר של נשים: הגנה באזורי סכסוך, השתתפות במוקדי קבלת החלטות, ייצוג הולם ומגוון והשתתפות מלאה בעיצוב הסכמי שלום ויישומם. כל זאת תוך הדגשת מעמדן הייחודי של נשים והצבעה על הקשר שבין הימשכות סכסוכים צבאיים לבין אי־שוויון מגדרי בחברה.

מדינת ישראל הייתה המדינה הראשונה מקרב המדינות החברות באו"ם אשר אימצה בחוק את ההחלטה ואישרה חקיקה המחייבת ייצוג נשים בגופים ציבוריים. יחד עם זאת, נותר בעינו הצורך לכתוב וליישם תוכנית פעולה כוללת. לצורך כך חברו יחד עשרות ארגוני נשים, ארגוני זכויות אדם ופעילות פמיניסטיות. עשרה דיונים בשולחנות עגולים שהתקיימו בין ינואר 2012 לאוקטובר 2013 הולידו מסמך של תוכנית פעולה כוללת, המקיפה נושאים רבים. טיוטת תוכנית הפעולה הושלמה באוקטובר 2013, והוגשה לממשלה ככלי ליישום החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם.

 

ניתן להוריד קובץ PDF  של החוברת או להזמין את החוברת המודפסת (דמי משלוח בדואר: 10 ש"ח).

הצטרפות לרשימת התפוצה