מדריך לקבלת החלטות בטרם הפרטות ומיקור-חוץ

האם להפריט, ואם כן -כיצד?

מאת

עמית בן-צור

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר

שפה עברית
שנת הוצאה 2014
סדרה המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע״ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים

מטרת המדריך היא לסייע למשרד ממשלתי בעבודת המטה הבוחנת את הדרכים לשיפור שירות או פעולה נקודתית שבאחריותו. המדריך נועד לסייע למשרד הממשלתי לבחון אם הפרטה היא אכן החלופה המתאימה ביותר ואם תביא לתוצאות המצופות. אם צוות המשרד מצא שהפרטה חלקית היא החלופה המתאימה ביותר לשיפור השירותהמדריך יסייע בידיו לבדוק בדיקה יסודית את החלופה הזאת ולהכין את תהליך ההפרטה של השירותאו את תהליך ההתקשרות עם קבלנים בנוגע לשירות או לפעולה שהופרטו בעבר.

המדריך נועד להתוות את דרך הבחינה של כל הפרטה חלקיתמכל סוג ובכל היקףבעיקר בתחום השירותים החברתיים, ולוודא שמתנהל הליך אחראי ומקצועי שימנע פגיעה בשירותים הניתנים לתושבי המדינה ונזק לשירות הציבורי.

הצטרפות לרשימת התפוצה