מוסיקה ומה שמסביב לה

מאת

משה צוקרמן

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד

שפה עברית
שנת הוצאה 1994
סדרה קשרים

המסות הכלולות בקובץ זה מבוססות על סדרת הרצאות שנישאו במכון ון ליר בירושלים. ההרצאות כולן דנות, כל אחת מזווית ראייה ייחודית לה, בהיבטים חוץ-מוסיקליים של עולם המוסיקה. ההרצאה הראשונה מבקשת לעמוד על מהות חדירתה של מוסיקת העם למוסיקה האמנותית על רקע התפשטות עקרון הלאומיות. ההרצאה השנייה עוסקת באידיאולוגיה של ריכרד ואגנר כמעין שיקוף פאראדיגמטי של התפתחות ההיסטוריה הגרמנית במאה ה-19. ההרצאה השלישית דנה בווריאציה ובלייטמוטיב בתור תבניות מוסיקליות המייצגות את עקרונות המוסיקה האבסולוטית והמוסיקה התוכניתית ביצירתם של בראהמס ושל ואגנר. ההרצאה הרביעית בודקת את מהות המודרני, ואילו ההרצאה החמישית מציגה היבטים שונים של הביקורת המוסיקלית.

מאחר שההרצאות נכתבו במקורן לקהל משכיל אך לא בהכרח מקצועי, מכילות ההרצאות כולן קטעים שהם בגדר "מבוא", מבלי להפריע יתר על המידה למהלך הטיעונים המועלים. יש לקוות שהמומחה והחובב גם יחד יוכלו להפיק מהן גם תועלת.

הצטרפות לרשימת התפוצה