מקשה אחת

ארבע נובלות פוסטקפיטליסטיות

מאת

תהילה חכימי

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר ופרדס הוצאה לאור

שפה עברית
שנת הוצאה 2023
סדרה פרוזה ספקולטיבית

יורם, בעל אדמות ומגדל אבטיחים, נפטר במפתיע מן העולם. לונא, נכדתו, מגיעה לשבעה בבית סבתה אלינור. היא חיה בקולקטיב משפחתי, ויחסי ה עם אמה, נוגה, שגידלה אותה בעצמה, בלא אב, רופפים. ברקע השבעה של יורם מרחפות האזכרה של אלונה, הבת הבכורה, שמותה צילק את בני המשפחה כולה, סוד שלונא נושאת עמה; וגם מחלוקת קשה בדבר גורל האדמות, שכן הסדרים החדשים של ממשל גדות הירדן אינם מאפשרים בעלות פרטית חדשה על קרקעות, והאזור כולו נעשה למתחם של חקלאות שיתופית, שמנהלות הרשויות. במרוצת השבעה יצטרכו בני המשפחה להכריע באיזו מידה ממשיכות החלטות העבר להכתיב את ההווה שלהן, ואיזו מידה של דריכות לדרישות ההווה תאפשר להן לחיות בשלום עם העבר.

הנובלה מקשה אחת היא דרמה משפחתית דקת רגש ומשוכללת, שבליבה סוגיית הבעלות – בחברה שבה מושג הבעלות עומד למבחן. מה חלקו של הרכוש, ההישגים החומריים, בהגדרת היחסים והזהויות של פרטיה, ומה הזיקות בין המבנה ה משפחתי, ו התפקידים בתוכו, ובין השיטה הכלכלית והתרבות הנסמכת עליה?

לרכישת המארז: ארבע נובלות פוסטקפיטליסטיות >

שנת 2066. אחרי שורה של אסונות אקולוגיים מצד אחד, והאצה טכנולוגית המייתרת חלק ניכר מהעבודה האנושית ומבשרת עידן של שפע חומרי מצד שני, מתארגן המזרח התיכון מחדש מבחינה פוליטית, חברתית וכלכלית, כמו שקורה באזורים אחרים בעולם. גדות הירדן, השטח הכולל את מדינת ישראל, פלסטין, ירדן וחלקים מלבנון וסוריה, הוא מחוז בעל ממשל אוטונומי, הכפוף למועצת האיחוד המזרח -תיכוני. כל חברה וחבר בו זכאים לשכר אוניברסלי ולדיור ציבורי, בתמורה לשעות המוקדשות לתועלת הציבור.

ארבע הנובלות הפוסטקפיטליסטיות הן פרי מיזם שנולד בקבוצת מחקר במכון ון ליר בהנחיית ד״ר כפיר כהן לוסטיג. עלילתה של כל אחת מהנובלות מתרחשת במציאות משותפת, שאותה הגו ובראו ארבעת הסופרים והסופרות שהשתתפו בקבוצה. כל נובלה היא יצירה שלמה בפני עצמה, אולם הקריאה בארבע הנובלות יחד מרחיבה את תמונת העולם ואת החברה המשורטטות בנובלה היחידה, ומגלה רשת של זיקות בין הסוגיות שמעלה כל אחת מהארבע. כל נובלה מלווה באחרית דבר מאת ד"ר כפיר כהן לוסטיג ופרופ' שמעון אדף.

הצטרפות לרשימת התפוצה