משבר ההוראה

לקראת הכשרת מורים מתוקנת

מאת
דרורה כפיר, תמר אריאב
מו"ל

הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד

שפה עברית
שנת הוצאה 2007
סדרה מדיניות חינוך ופדגוגיה

מהי דמות המורה הרצוי? מהי ההכשרה הנכונה להוראה? כיצד לשפר את מעמד מקצוע ההוראה ולמשוך אליו מועמדים ראויים? מה צריך להיות מעמדן של המכללות להוראה? כיצד לחזק את השותפות בין המוסדות להכשרה להוראה ובין בתי הספר? כיצד ראוי לפתח את המורים ולתמוך בהם בתחילת דרכם ולאורך חייהם המקצועיים? האם ראוי ליצור מסלולים חלופיים להכשרת המורים המסורתית, וכיצד? מהי ההכשרה הנחוצה למורים בחינוך הבלתי פורמלי? – אלו הן כמה מן השאלות שבהן עוסק הספר משבר ההוראה: לקראת הכשרת מורים מתוקנת .

מקצוע ההוראה שרוי במשבר ממושך ועמוק, שאף החריף בעת האחרונה, בעידן כלכלת השוק והגלובליזציה: קשה למשוך אליו מועמדים ראויים, ואין הסכמה באשר להכשרה הנכונה לקראתו; יתר על כן, רבים מקרב בוגרי ההכשרה להוראה אינם עוסקים במקצוע כלל או נוטשים אותו אחרי התנסות קצרה. מאמרי הספר – פרי עטם של אנשי אקדמיה ועשייה חינוכית בולטים בתחום ההוראה בישראל – מסרטטים את תמונת המשבר על רקע המתרחש בתחום זה בעולם, מנתחים את סיבותיו ומציעים דרכים להתמודד עמו.
הספר פונה אל מנהיגי הציבור ואל קברניטי החינוך בתקווה להגביר את מודעותם לחומרת המצב ולהמריצם להירתם לתיקונו. הוא פונה גם אל המורים במערכת החינוך על כל שלוחותיה כדי לעודדם לשפר כפי יכולתם את הטעון שיפור – ואל הציבור הרחב, המבין כי ההוראה והחינוך ראוי להם שיתפסו מקום מרכזי בשיח הציבורי ובעשייה לקידום החברה.

הצטרפות לרשימת התפוצה