קולוניאליות והמצב הפוסטקולוניאלי

אתנולוגיה של תרגום ומקור

בעריכת

יהודה שנהב-שהרבני

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד

שפה עברית
שנת הוצאה 2004
סדרה הקשרי עיון

התיאוריה הפוסטקולוניאלית מתמקדת בהשפעת הניאוקולוניאליזם העכשווי, כמו גם ההיסטוריה הקולוניאלית, על המבנה החברתי, הכלכלי, התרבותי והפוליטי. היא מניחה שגם לאחר קריסתן של המדינות הקולוניאליות הקלאסיות ממשיכה הפרדיגמה הקולוניאלית לשמש גורם מרכזי בעיצוב התודעה המודרנית.

האנתולוגיה קולוניאליות והמצב הפוסטקולוניאלי מציגה עבודות תיאורטיות של מיטב ההוגים האנטי-קולוניאלים והפוסטקולוניאלים ומבררת את משמעותן בהקשר הישראלי. בחלק הראשון – טקסטים של פרנץ פאנון (מתוך עור שחור, מסֵכות לבנות); אלבר ממי (מתוך דיוקנו של הכובש והנכבש); אדוארד סעיד (מתוך תרבות ואימפריאליזם); הומי ק. באבא (מתוך שוּליוּת והתרבות בת-זמננו); וגיאטרי צ'קרוורטי ספיבק (מתוך מרקסיזם ופרשנות התרבות). בחלק השני – מאמרי מקור מאת מיטב הכותבים בישראל בשאלות של מרחב, אתניות, לאומיות, הגירה, היסטוריוגרפיה, דת ותרבות.

ספר חובה זה ניצב בצומת בין לימודי תרבות, כלכלה פוליטית, היסטוריה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, פילוסופיה וגיאוגרפיה חברתית.
פרופ' יהודה שנהב-שהרבני הוא עמית מחקר בכיר במכון ון ליר בירושלים, עורך כתב-העת תיאוריה וביקורת ומלמד בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל-אביב, שם כיהן בעבר כראש החוג. לימד באוניברסיטאות סטנפורד, פרינסטון, ויסקונסין וקולומביה. בין ספריו האחרונים: היהודים-הערבים, לאומיות, דת ואתניות (2003, עם עובד); מזרחים בישראל (2002, עורך-שותף, הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר בירושלים); מכונת הארגון (1995, שוקן); Manufacturing Rationality (1999, הוצאת אוקספורד).

הצטרפות לרשימת התפוצה