שניים יחדיו

פילוסופיה דתית-חילונית חדשה

מאת

משה מאיר

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר והוצאת מאגנס

שפה עברית
שנת הוצאה 2012
סדרה תרבות ומחשבה יהודית

ספרו של משה מאיר, שניים יחדיו, מגלם פריצת דרך בפילוסופיה של הדת היהודית בזמן החדש. שורשיו מעוגנים במקורותיה של פילוסופיית הדת היהודית במאה העשרים, בייחוד בזו של הרמן כהן ושל הרב סולובייצ'יק, ובמורשת ההגות החסידית; רקעה הוא המריבה העקרה בין דתיות לחילוניות בעידן המוגדר כפוסט מודרני. המחבר מפתח בספרו לשון דתית-פילוסופית חדשה שתאפשר לצאת מתוך השריון הסוגר עליהם ומונע מהם לראות זה את אנושיותו של זה, וליצור לא רק הידברות יהודית אנושית אלא גם זהות אישית מגשרת ומאחדת של מאמין חילוני מזה וחילוני מאמין מזה.
כחוקר פילוסופיית הדת היהודית בזמן החדש שגיבש עמדה משלו בנושאים הללו, התרשמתי עמוקות מן התנופה החדשנית, הבהירות והיושר האינטלקטואלי המאפיינים את ספרו של משה מאיר, מיפי מבנהו ומן האלגנטיות של סגנונו. ספר יפהפה שעם עמקותו קריאתו קולחת ומהנה. זהו ספר שעשוי לחולל ויכוח ענייני מעמיק בין חסידים נלהבים למתנגדים נלהבים, בין אם הם דתיים ובין אם הם חילוניים.
פרופסור אליעזר שביד, החוג למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית
החיפוש אחר פילוסופיה דתית מרעננת הוא אחד החיפושים החיוניים ביותר והמרתקים ביותר. משה מאיר מציג דרך שהיא גם תבנית וגם תוכן לכינון אחת מדרכי האמונה המיוחדות שבדור שלנו. דווקא כמי שלא הסכים עם כל דבריו, אני רואה חשיבות עליונה שמשנתו תיקרא על ידי כל אדם מאמין ותהדהד בתוכו – בין על ידי אימוץ ובין על ידי ביקורת, מכיוון שבוקע ממנה צליל מכוונן, ישר ומעמיק של בקשת אלוהים.
הרב יובל שרלו
בספר היפה החשוב והמקורי הזה בורא משה מאיר מצלמו ומדמותו את האדם הדתי-חילוני הדומה באופן חיצוני בלבד לאדם הדתי-דתי. בריאה מרתקת זו גרמה לי להתבונן שוב בדמות דיוקני ולגלות שאחרי ככלות הכול אינני אלא אדם חילוני-דתי שדמיונו לאדם החילוני-חילוני הוא חיצוני בלבד.
ארי אֵלון (מחבר "עלמא די" ו"בא אל הקֹדֶשׁ")
משה מאיר, ד"ר למחשבת ישראל, מחנך, עמית מחקר במכון שלום הרטמן, מנחה קבוצות לימוד מקורות היהדות בארגון 'קולות'. הוציא לאור שלושה ספרי שירה: כמעט 'סמיכות', ספר הבית והמנוחה, וספר פרוזה – אבי אבי.

הצטרפות לרשימת התפוצה