תקציב המדינה לשנת 2015

הכנס החמישי של התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר

שפה עברית
שנת הוצאה2015
סדרה מפרסומי התוכנית לכלכלה וחברה

תקציב המדינה ל-2015 מציב אתגרים עצומים לנוכח נקודת המוצא המורכבת בעת הכנתו. מעבר לאתגר שבשילוב האוכלוסייה הערבית והחרדית בשוק העבודה, המעצים את השאלה אם להגביר את מעורבותו של שירות התעסוקה הממשלתי בהקצאה הקיימת בשוק העבודה, מתמודדת הממשלה עם שיעורים גבוהים של עוני ואי-שוויון בחלוקת ההכנסות, אשר חלקם הם פרי מדיניותה, בעקבות הקיצוץ הנוסף בקצבאות הילדים שהונהג לאחרונה, אשר קוזז באופן חלקי בלבד על ידי הנהגת תוכנית מענק העבודה. אי-השוויון בהכנסות נטו הוחמר גם בעקבות הנהגת מדיניות מסים שהורידה בעשור האחרון את המסים הפרוגרסיביים (מס הכנסה על יחידים ומס חברות) והעלתה את המסים הרגרסיביים (מע"מ ומס על סיגריות). מחקר זה מציג ניתוח של תרחישים למדיניות הממשלה כאשר בלב הדילמה עומדת השאלה אם להגדיל את ההוצאה הציבורית כדי להקצות מקורות לתחום הבריאות ולתחום העוני בהתאם להמלצות של ועדות גרמן ואלאלוף, או להימנע מהעלאת שיעור המס – דבר שיחייב לחדד את סדרי העדיפויות בין ההוצאה האזרחית והביטחונית. מחקר המדיניות הנוכחי מציג את החלופות העומדות לרשות הממשלה, ומנתח את המחיר של כל אחת מהן.

 

ניתן להוריד קובץ PDF של החוברת או להזמין את החוברת המודפסת (דמי משלוח בדואר: 10 ש"ח).

הצטרפות לרשימת התפוצה