Post-Subjectivity

בעריכת
כריסטוף שמידט, מרב מאק, אנדי גרמן
מו"ל

הוצאת מכון ון ליר והוצאת קיימברידג'

שפה אנגלית
שנת הוצאה 2014

הוגים מודרניים הכריזו לא אחת על סופו ואף על מותו של הסובייקט, והחלו תרים אחר אופנים חדשים של "היות עצמי". הספר פוסט-סובייקטיביות תורם לחיפוש זה, שנחשב בעיני חוקרים רבים בני זמננו לאחת ההשלכות החשובות של משבר החילוניות. הקובץ מוליך את הקוראים דרך משברי המודרניות והפוסטמודרניות, ואף מעבר להם, בניסיון "להקים לתחייה" את הסובייקט בדרכים חדשות. בקובץ מהדהדות התפתחויות במגוון תחומים במדעי הרוח, ובהם המפנה התיאולוגי בפנומנולוגיה העכשווית, כיוונים חדשים בתיאולוגיה נוצרית ויהודית, והערכה מחודשת של תרומתם של הוגים בהיסטוריה של הפילוסופיה, הפסיכואנליזה ולימודי המיניות. מאמרי הקובץ, שמדגישים מחדש את מרכזיותה של הדת – הפעם בתוך הקשר פלורליסטי וגלובלי – מבקשים להגדיר מבראשית את פירושה של העצמיות.

הצטרפות לרשימת התפוצה