על ההוצאה לאור

הוצאת מכון ון ליר מפרסמת, מראשית שנות התשעים, ספרי מחקר וכתבי עת מדעיים בתחומי החברה והרוח. הוצאת מכון ון ליר היא ספינת דגל של המכון: היא משמשת חלון ראווה לעבודת המכון, והיא הדרך המרכזית והמובילה להפצת המחקר הנעשה במכון הן למטרות יידוע והן לצורך חשיבה ושימוש מחקריים.

בהוצאת מכון ון ליר ראו אור לאורך השנים שורה ארוכה של ספרים מכוננים במגוון תחומים במדעי הרוח והחברה (בין היתר: סוציולוגיה, היסטוריה, אנתרופולוגיה, פילוסופיה, כלכלה פוליטית, מדע המדינה, מחשבת ישראל, יהדות, ספרות, מגדר, לימודים פוסטקולוניאליים, מזרח תיכון, מדיניות ציבורית). לפרסומי ההוצאה לאור יש מנעד דיסציפלינרי רחב, לצד מספר סוגות כתיבה, ורובם הם פרי עבודת מחקר שנעשתה במכון על ידי יחידים או קבוצות, או תוצרים של סדרות הרצאות שהתקיימו במכון.

פרסומי ההוצאה משקפים את הנושאים שהמכון עוסק בהם ומציגים חשיבה מקורית וחדשנות תיאורטית. הפרסומים נאמנים לחזונו של המכון, המתווה שני צירי מחשבה ופעולה: ציר מחקרי וציר ציבורי-חברתי. הציר השני, הציבורי-חברתי, נובע מהציר הראשון, המחקרי, ועוסק בשאלות, בבעיות ובתהליכי עומק הנוגעים לחברה בישראל ומחוצה לה. לכן, לצד הספרות המחקרית, בהוצאת המכון רואים אור גם ספרי עיון המיועדים לקהל המשכיל, וכן מחקרי מדיניות וניירות עמדה בנושאי מגדר, כלכלה ומדיניות ציבורית, גם הם פרי מחקרים שנעשים במכון. כל פרסומי ההוצאה עוברים תהליך שיפוט קפדני בידי שופטים חיצוניים.

מרבית ספרי המכון רואים אור בעברית, בשיתוף פעולה עם הוצאת הקיבוץ המאוחד. בד בבד מנהלת הוצאת מכון ון ליר שיתוף פעולה מתמשך עם הוצאת מאגנס. במרוצת השנים פרסם המכון גם כשלושים ספרים באנגלית שראו אור בשיתוף פעולה עם הוצאות אקדמיות ואחרות מובילות בארצות-הברית ובאירופה.

סגל ההוצאה לאור

רונית טפיירו - ראשת ההוצאה לאור יונה רצון - מפיקה אחראית  ד"ר שאול סתר - עורך "תיאוריה וביקורת"  ענת שלם - רכזת מערכת "תיאוריה וביקורת"  ד"ר עפרי אילני - עורך "הזמן הזה" ומרכז פרויקט מדעי הרוח  עמית לין - עורך משנה "הזמן הזה"

הצטרפות לרשימת התפוצה