חינוך

מאז שנות התשעים עוברות מערכות החינוך במדינות רבות שינוי מהותי שמובל בידי שני כוחות סותרים לכאורה: מצד אחד התחזקות המחשבה הניאו-ליברלית, מתוך דגש על יעילות, פריון, בחירה ותחרות, ומצד שני שגשוג חסר תקדים של רטוריקת שוויון ההזדמנויות והתביעות לגיוון ולרב-תרבותיות. בישראל למשל מגמה זו מתבטאת בהקמה של...
מדיניות ציבורית ורב-תרבותיות
שיח הרב-תרבותיות חרג זה כבר מן הדיון הפילוסופי-נורמטיבי והתפשט אל שאלות פוליטיות-מעשיות הנוגעות לחלוקת משאבים הוגנת, לשוויון בין יחידים וקבוצות ולהכרה תרבותית. המדיניות הציבורית לגווניה נדרשת להסתגל למציאות החדשה ולדרישות הנגזרות ממנה. כמו במדינות אחרות בעידן שלנו, גם בישראל קיומה של שונות אתנית,...
ד"ר נתן ברבר
ד"ר נתן ברבר קיבל תואר ראשון (בהצטיינות) בפילוסופיה באוניברסיטת חיפה. את התזה של התואר השני ואת עבודת הדוקטור שלו כתב באוניברסיטת חיפה בהנחייתו של פרופ' יונתן ברג. הראשונה דנה באופן ביקורתי בתיאוריה המינימלית של האמת, והאחרונה מראה כיצד תורה לוגית קלאסית יכולה להבהיר את החלק האונטולוגי ב"טרקטטוס...
במסגרת הפרויקט תלמידי תיכון מירושלים – מבתי ספר יהודיים וערביים, חילוניים ודתיים – מגיעים למכון ון ליר בירושלים ליום עיון, ולאחריו יוצאים לסיור במוזיאון האסלאם ועוברים סדנאות במקום. נושאי ימי העיון משתנים, אולם הם עוסקים באופן כללי בקידום ערכים דמוקרטיים וליברליים בקרב בני הנוער. הפעילות מועברת...
רמת הידע בערבית בקרב הציבור היהודי בארץ היא נמוכה, ואנו שומעים שוב ושוב את המשפט "למדתי ערבית אך אינני זוכר דבר". זהו מחדל עבור החברה היהודית בישראל, והוא מסוכן מאחר שהוא מצמיח סטריאוטיפים שליליים, שנאה ופחד תהומי מפני דוברי הערבית בישראל ובמזרח התיכון בכללותו. מצב זה גם גורם לניתוק הקשר שבין...
האם אפשרי תכנון כולל במערכת החינוך?
10/11/2015 - 16:00 to 20:00
Interim summary of the discussion group at the Van Leer Jerusalem Institute
האם אפשרי תכנון כולל במערכת החינוך?
10/11/2015 - 16:00 to 20:00
סיכום ביניים של קבוצת הדיון במכון ון ליר בירושלים
תקציב המדינה לשנים  2016-2015
24/06/2015 - 15:00 to 19:30
כנס התקציב השישי של התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים בשנים האחרונות התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים עורכת דיון ציבורי לפני ההחלטה על תקציב המדינה הבא, דיון הבוחן תרחישים שונים שיכולים להיגזר מהצעות תקציב חלופיות. תשתית הידע שנוצרה בתוכנית מאפשרת דיון נרחב ומעמיק בסוגיה. השנה...

Pages