ד"ר הגר צמרת

עמיתת מחקר בכירה במכון ון ליר בירושלים

ד"ר הגר צמרת היא כלכלנית וסוציולוגית. עסקה במחקר יישומי בנושא מדיניות כלכלית וחברתית. היא שימשה שנים רבות מנהלת המחקר ב"מרכז מאקרו לכלכלה מדינית", עבדה מול קובעי המדיניות בכנסת ובממשלה, וערכה מחקרים שונים בשילוב שיטות מחקר כמותניות ואיכותניות גם במסגרת חברת מדגם לייעוץ ומחקר. נושא הדוקטורט שלה הוא השיח הפרופסיונלי על עוני בישראל, והוא עוסק בהתפתחות ובמשמעות של מדד העוני. במסגרת מחקר זה הראתה כיצד אופן בניית מדדים כלכליים מוביל להתקבלותם כעובדה בשדות הכלכליים, החברתיים והמדיניים.

במכון ון ליר פיתחה ד"ר צמרת, יחד עם צוות "שוות", את מדד המגדר – מדד הבוחן אי-שוויון מגדרי בישראל, והיא תמשיך לעדכן ולפתח אותו בשנים הקרובות. יחד עם צוות חוקרי פוסט-קפיטליזם, בניהולו של ד"ר כפיר כהן-לוסטיג, היא עורכת מחקר על חלופות למודל הקפיטליסטי.

הצטרפות לרשימת התפוצה