האוטופיה של ההון

ענת שלם | 27.12.2020 | צילום: Unsplash

הפוליטיקה בישראל אימצה לעצמה דרך חדשה לבלוט בזירה הגלובלית – הסכמי אברהם. אין ספק שכינון נורמליזציה ביחסי ישראל עם המדינות הערביות היא בשורה מרעננת, אך היא מגלמת בתוכה חלוקה חברתית עולמית, דאגה להון הלאומי וחיזוק הכלכלה המדינית – המאבק ההגמוני בישראל על כל רבדיו. על מאבק זה כתבה אילת מעוז במסתה, לקריאה אצלנו עכשיו באתר – "ברוכים הבאים לאוטופיה של ההון: ישראל, איחוד האמירויות והקפיטליזם של האסון", מתוך תיק המסות בנושא המרחב הפוליטי בימי קורונה, שעתיד להתפרסם בקרוב בגיליון 53 של תיאוריה וביקורת.

מעוז משתמשת בהסכמי השלום בין ישראל לאיחוד האמירויות ובחריין כפריזמה להבנת שינויים בחברה ובפוליטיקה בישראל בזמננו. היא מציעה להבין את הציונות לא רק כתנועה קולוניאלית מתיישבת אלא כצורה של קפיטליזם מוגזע, המשתנה ביחס לתמורות מבניות בצורות ארגון העבודה והצבר ההון בהקשר גלובלי.

טענתה המרכזית של מעוז במסה היא שהסכמי אברהם משקפים כלכלה פוליטית שבבסיסה שלושה מאפיינים: האחד הוא חלוקת עבודה חברתית עולמית המבוססת על קטגוריות קשוחות של אזרחות, אתניות וגזע, והמייצרת מאבקים קשים על הכלה והדרה במסגרת המדינה ומעבר לה; השני הוא רתימת המדינה להבטחת היתרון התחרותי של ההון הלאומי, והצדקת תפקיד זה באמצעות אידיאולוגיה שמגדירה את המדינה כחברת אחזקות של אזרחיה; והשלישי הוא תהליך הצבר הון המבוסס על ייצור רווח ממשבר באמצעות הגברת החשיפה של יחידים ומשקי בית לחוסר ביטחון חברתי, כלכלי, פוליטי ואקולוגי, והפיכה של כל התעשיות כולן לתעשיות מעין-ביטחוניות.

ניתוח מעין זה מאפשר להבין את ההקשר ההיסטורי הקונקרטי שבתוכו מתחולל המאבק ההגמוני בישראל – קרי, את הצורות העכשוויות שהפוליטיקה לובשת, ובכללן מוסד המדינה והמאבקים המרובים על כוח – בהתאם לשינויים במבנה המעמדי שאינם נובעים ממדינת הלאום ואינם תחומים בה.

לאחר שהגיליון הקודם של תיאוריה וביקורת עסק בימין החדש, גיליון 53 ממשיך את המגמה של עיסוק במצב הפוליטי של העת הנוכחית וניתוח תהליכים בזמן התרחשותם. אפשר לראות זאת גם במאמר הקודם שפורסם מהגיליון שעסק במקומה של התקווה בפוליטיקה הישראלית בימינו.

זווית נוספת להשלכות של הסכמי השלום של השנה האחרונה אפשר לראות בכתבתה של שני בר-טוביה על נרמול היחסים עם סודן.

אילת מעוז היא דוקטורנטית במחלקה לאנתרופולוגיה באוניברסיטת שיקאגו, והמחברת של הספר "חוק חי: שיטור וריבונות תחת כיבוש" שראה השנה אור בהוצאת מכון ון ליר. צפו באירוע ההשקה לספר.

הצטרפות לרשימת התפוצה