מחשבה תיאולוגית ואנתרופוקן היא קבוצת מחקר שפועלת בהמשך לקבוצת "מועדון האנתרופוקן", שפעלה במכון ון ליר בשנת 2019 במטרה לברר את גבולות המושג "אנתרופוקן" וללמוד על הרלבנטיות שלו לגבי החיים בעידן טכנולוגי ומדעי. האנתרופוקן כבר אינו מושג ששייך אך ורק לגיאולוגים, מדעני הסביבה וקלימטולוגים. בשנים האחרונות התפרסמו חיבורים וספרים רבים העוסקים במשמעויות התרבותיות, החברתיות והפוליטיות של האנתרופוקן. הקבוצה הנוכחית דנה בהיבטים התיאולוגיים של מחשבת האנתרופוקן. הנחת היסוד כי השינויים הדרמטיים שהאנתרופוקן נושא בחובו – לא רק בתחום האקלים והחיים על כדור הארץ, אלא גם ביחס למקומו של האדם מול הטבע ולשאלות של בריאה, הכחדה, שימור, גורל, אחריות, חטא ועונש – מאתגרת הנחות יסוד במטפיזיקה ובמחשבה התיאולוגית.