מן האסון אל שלום מבוסס שותפות

הכנס השנתי השני התקיים ב-8.5.24

אנו עומדים באחת מנקודות השפל העמוקות ביותר שידע הסכסוך הציוני-פלסטיני. ממדי האסון חסר התקדים בעזה הולכים ומתבהרים, והמשבר בישראל ובגדה המערבית מעמיק. כנס על הסדר מדיני המבוסס על שוויון ושותפות נראה אולי מנותק בימים אלה, אולם הוא הדרך היחידה לחלץ את שני הלאומים החולקים את המרחב שבין הים לנהר מהאמונה שנגזר עליהם לחיות על חרבם. על כך, ועל נגזרות שונות של הנושא, נדון בהרחבה בכנס. מטרתו של הכנס היא לספק נקודות מבט מרעננות על המתרחש, ומתוך כך לצאת במחשבות חדשות על אפשרויות ההסדר בעתיד.

מושבי מליאה

10:10  מושב 1 | זמן אסון: העבר, ההווה והעתיד הכמעט בטוח
יו״ר: רולא הרדל, אסף דודאמיר פאח׳ורי, עירן הלפרין, לימור יהודה

11:00  מושב 2 | תסריטים חלופיים
יו״ר: מרזוק אלחלבי, פאר-לי שחר, רולא הרדל, רועי קיבריק, לב גרינברג

13:00  מושב 3 | האם לפלסטינים אזרחי ישראל יש תפקיד בסיום הסכסוך?
יו״ר: ראויה אבורביעה, פאח׳רה הלון, חנין מג׳אדלה, סאמר סוויד

14:15  מושב 4 | תפיסת הביטחון בעקבות 7 באוקטובר: מקריסה להגדרה מחודשת
יו״ר: לימור יהודהאסף דוד, נמרוד שפר, צמרת לוי-דפני, מנחם קליין, אבי-רם צורף

15:45   מושב 5 | שותפות בזמן מלחמה
יו״ר: חנין מג'אדלה, אורי וולטמן, אמג'ד שביטה, דיאגו רוטמן, נגה קידר, מיכל ברייאר, עאוני אלמשני

16:45  מושב 6 | מדרום תיפתח הטובה?
יו״ר: אורן יפתחאל, חביבה פדיה, קאיד אבולטיף, אסף רז, גלית יחיא, אילת הראל, פאתינה אבריק זבידאת, ראויה אבורביעה

18:00  מושב 7 | תחביר ליציאה מהאסון
יו״ר: אמיר פאח'וריעלמה איגרא, מרזוק אלחלבי, חן ברם, נטע עמר-שיף, אלמוג בהר

19:00  סיכום שהוא התחלה
אורן יפתחאל, אמיר פאח׳ורילימור יהודהאסף דוד

לתוכנית המלאה >

 

למידע על הכנס שהתקיים בשנת 2023 >

לצפייה בכל ההרצאות של הכנס משנת 2023 >