גלובליזציה וריבונות

תמת "גלובליזציה וריבונות" עוסקת במשמעות הפוליטית, הכלכלית והחברתית של תהליכים גלובליים. התמה עוסקת בתהליכים אלו בישראל ובעולם, ומתמקדת בשני סוגים של פעילויות הקשורות זו בזו: קידום מחקר אקדמי מקורי והנעת תהליכים חברתיים הנובעים ממנו, הנותנים מענה מחשבתי ופרקטי לבעיות העולות בעולם גלובלי. התמה מתמקדת בארבעה תחומים עיקריים: ביקורת הקפיטליזם המאוחר (ניאוליברליזם), לימודי גלובליזציה רב-תחומיים ובינתחומיים, פוסט-קפיטליזם, ואזרחות גלובלית.

התמה מחויבת לתפיסה תיאורטית ועדכנית של העת הזו ומקדמת חשיבה מקורית בתחום זה.

עבודת המחקר שלנו מניחה שהבנה של העת הנוכחית עוברת דרך הבנה של הקפיטליזם המאוחר. באמצעות עבודתם של קבוצות וצוותי המחקר שלנו, אנחנו מעודדים ומקדמים מצד אחד מחקר היסטורי המתחקה אחר התפתחות הקפיטליזם מאז שנות ה-70 ומצד שני מחקר ביקורתי המנהיר את השפעתו על יחסים חברתיים, הגירה, צורות שלטון ושליטה, אורחות חיים ויצירת תרבות. בכל הנוגע לישראל, יש לנו עניין מיוחד בקידום תפיסה היסטורית מורכבת העומדת על הקשר בין מאבקים פוליטיים, התעצבות קבוצות, זהויות ותפיסות עולם ובין המעבר של ישראל בשנות ה-80 מחברה אֶטָטיסטית לחברה ניאוליברלית. תפיסה כזו מבקשת לעגן את המעבר מציונות לפוסט-ציונות במעבר לתפיסה חדשה של כלכלה, מדינה, אדם וחופש.

במקביל אנחנו שואפים לקדם מדע חברתי המותאם לעולם הגלובלי במאה ה-21. מטרתנו כאן היא לקדם ידע גלובלי ביקורתי המפגיש את מדעי הרוח והחברה ומסוגל להתמודד עם מציאות חברתית הדורשת מחשבה יצירתית ולא קונבנציונלית. דרך סדרת הספרים "אובייקטים גלובליים" אנחנו חושבים מחדש כיצד להרכיב נרטיבים על מושאי מחשבה מורכבים, אשר נפרשים על תחומי ידע שונים ומחייבים מחשבה בינתחומית החורגת מהידע הדיסציפלינרי הקיים.

פורום גלובליזציה, אשר יתכנס פעמים אחדות בשנה, יביא יחדיו חוקרים וחוקרות ממגוון מוסדות ותחומי ידע ויתמקד בחמישה נושאים: קפיטליזם גלובלי בהקשרים מקומיים (בישראל ומחוצה לה); מדע וטכנולוגיה; אזרחות והגירה; תרבות; וסביבה. הפורום יהווה מסגרת לשיתופי פעולה וליוזמות שונות אשר יוכלו לזכות במימון צנוע – כגון פרויקטים מחקריים במגוון נושאים, כנסים, סילבוסים לקורסים חדשים ועוד. כבר בתחילת שנת הפעילות 2020–2021 נבקש הצעות למחקרים בנושא תאגידים גלובליים בישראל.

לבסוף, הפעילות החברתית שלנו מבקשת לקדם לא רק ביקורת אלא גם חלופות חיוביות לסדר הניאוליברלי החורגות מעבר למגבלות הסוציאל דמוקרטיה. אנחנו מבינים שעקרון הרווח מכפיף אליו תכליות אנושיות סובסטנטיביות ובכך מביא להעמקת אי השוויון, לניכור אנושי הולך וגובר ולפגיעה אנושה בטבע. כתגובה לתהליכים אלו, אנחנו עובדים עם ארגונים בחברה האזרחית, צוות מחקר וסופרים במטרה לפתח פרקטיקות וחלופות פוסט-קפיטליסטיות, השואפות לשוב ולהעמיד בראש סדר העדיפויות שלנו תכליות אנושיות המבוססות על שוויון וחופש.

התמה מחויבת לעבודה עם חוקרים צעירים ובכירים, עם ארגוני החברה האזרחית ועם אמנים המבקשים לקדם מחקר מקורי ואיכותי ופעולה חברתית בעלת השפעה מיטיבה בישראל ובעולם.

 

הצטרפות לרשימת התפוצה