על כתב העת תיאוריה וביקורת

תיאוריה וביקורת הוא כתב עת (דו-שנתון) למחשבה תיאורטית ולעיון ביקורתי בעברית. מאז הקמתו בראשית שנות התשעים, הוא עוסק בתיאוריה הביקורתית בהקשריה המקומיים. המאמרים שמתפרסמים בו מציעים דיון תיאורטי וצורות חדשות לביקורת, ופורסים את תביעותיהן מן העיון ומן המעש. הם תוהים על שאלות היסוד של התיאוריה הביקורתית לנוכח התמורות במציאות החברתית הקונקרטית – זו בישראל, על הסוגיות הפוליטיות והתרבותיות שעולות בה; וכן זו שבמקומות אחרים, במבט השוואתי ובהקשר גלובלי.

צוות המערכת

מועצת מערכת: שי לביא, יו"ר | עדי אופיר, עורך מייסד, 1991–1999 | יהודה שנהב, עורך, 2000–2010 | ליאורה בילסקי, עורכת, 2010–2013 | איתן בר-יוסף, עורך, 2019-2013 | פיני איפרגן | גדי אלגזי | מירב אלוש לברון | חגי בועז | ירון בן-נאה | בשיר בשיר | מיכל גבעוני | רותי גינזבורג | קרולה הילפריך | ראיף זריק | כפיר כהן | מנחם מאוטנר | אילן סבן | הונידה ע'אנם | קציעה עלון | חביבה פדיה | יוכי פישר | רבקה פלדחי | חמוטל צמיר | אריה קרמפף | מירי רוזמרין | אורי רם | חגי רם

עורכת לשון: לידר ארצי
עיצוב גרפי: לוטה עיצובים
סדר ועימוד: נדב שטכמן פולישוק
הדפסה: א. אורן הפקות דפוס בע"מ

עורכת ראשית: רונית טפיירו
ISSN 2663-3531

ליצירת קשר

ניתן לפנות אלינו בכל שאלה.

תיאוריה וביקורת, מכון ון ליר בירושלים

ת"ד 4070, ירושלים 9104001

רכזת המערכת - ענת שלם

טלפון: 02-5605201

דוא"ל: anats@vanleer.org.il

    הצטרפות לרשימת התפוצה