הגשת טקסטים

קול קורא

תיאוריה וביקורת הוא כתב עת (דו-שנתון) למחשבה תיאורטית ולעיון ביקורתי בעברית. בחלוף קרוב לשלושים שנה מאז היווסדו – ולנוכח שורה של תהפוכות ומשברים פוליטיים, חברתיים, זהותיים ודתיים המתחוללים ברחבי העולם ומעמידים אתגרים לתיאוריה הביקורתית כפי שהתגבשה עד היום – אנו קוראים למחשבה מחודשת על התיאוריה והביקורת בעת הזאת. כתב העת מבקש אפוא לפרסם טקסטים שבבסיסם דיון תיאורטי של ממש ולא יישום של תפיסה תיאורטית על מושא מחקר; טקסטים שמציעים כיוונים חדשים לתיאוריה וצורות או כלים חדשים לביקורת, ופורטים את תביעותיהן של התיאוריה והביקורת מן העיון ומן המעש. מקום ניכר יוקדש למאמרים שישאלו – מתוך מנעד דיסציפלינרי רחב – מה הן שאלות היסוד של התיאוריה או הביקורת לנוכח מציאות חברתית משתנה. לצד הדגש התיאורטי, אנו קוראים גם להתייחסות ישירה ל"מציאות" – המציאות בישראל, על הסוגיות הפוליטיות והתרבותיות שעולות בה; אך גם זו שבמקומות קונקרטיים אחרים וכן במבט השוואתי ובהקשר גלובלי.  

כתב העת יפרסם מאמרים מקוריים בהיקף של כ-9,000 מילים. כל המאמרים יעברו שיפוט אקדמי אנונימי של שני קוראים-מעריכים. לצד המאמרים יפרסם כתב העת גם מסות בהיקף של כ-3,000 מילים. המסות יהוו סוגה בפני עצמה; עיקרן בניסיון ובהתנסות בצורות שונות של כתיבה, והן יתאפיינו ביחס פתוח יותר אל מושא העיון ובחקירה מסדר אחר.

 

הנחיות לכתיבה

טקסטים לתיאוריה וביקורת יש להגיש באמצעות הטופס המקוון שבתחתית העמוד.

כל המאמרים בתיאוריה וביקורת עוברים תהליך שיפוט בידי קוראים.ות מומחים.ות. להלן הנחיות להגשת מאמרים לשיפוט:


  • יתקבלו לשיפוט מאמרים בשפה העברית בלבד.

  • לא יתקבלו לפרסום מאמרים שפורסמו בעבר בכתב עת אקדמי אחר, בעברית או באנגלית.

  • כתב היד יישלח בקובץ word (ולא בקובץ PDF או אחר).

  • היקף מאמר לא יעלה על 9,000 מילים כולל ביבליוגרפיה והערות שוליים.

  • המאמר ילווה בעמוד שער ובו שם המחבר/ת בעברית ובאנגלית, כותרת המאמר בעברית ובאנגלית, כתובת, מספר טלפון, דוא"ל ושיוך אקדמי/מקצועי. כן יש לצרף למאמר תקציר בעברית ובאנגלית.

  • לוחות ותרשימים יובאו בצורתם הסופית. תצלומים, תמונות וחומרים חזותיים אחרים יצורפו באיכות ראויה לדפוס.

  • המחבר/ת אחראי/ת להשיג את הסכמתם של בעלי זכויות היוצרים לשימוש בכל השירים והחומרים החזותיים במאמר, לרבות בתי שיר, מפות, תצלומים, איורים, כרזות וכיוצא בזה, ולשלוח למערכת אישור בכתב.

  • כל זכויות היוצרים על המאמרים המתפרסמים בתיאוריה וביקורת שייכות למכון ון ליר בירושלים ולהוצאת הקיבוץ המאוחד. לא ניתן לפרסם מאמר שראה אור בתיאוריה וביקורת בבמה אחרת בלי לקבל את הסכמת מכון ון ליר בירושלים.

  • המאמרים בתיאוריה וביקורת ערוכים ומותקנים לפי שיטת מדעי החברה. יש להתקין את המאמרים המוגשים על פי ההנחיות.

הצטרפות לרשימת התפוצה