מנאראת: מרכז ון ליר ליחסי יהודים–ערבים

מרכז מנאראת הוקם במכון ון ליר בירושלים בשנת 2015 מתוך הכרה בחשיבות הרבה של קידום פרויקטים בתחומי החברה והתרבות הערבית ויחסי יהודים–ערבים. מנאראת, "מגדלורים" בערבית, מבקש להאיר סוגיות הנוגעות למעמדם ולזכויותיהם של הפלסטינים אזרחי ישראל, להשפעת הסכסוך הישראלי–ערבי המתמשך על החברה היהודית והערבית ולמקומה של ישראל במזרח התיכון.

אנא מן אליהוד: اليهود الشرقيون واللغة العربية

מגזין אלקטרוני ליחסי יהודים ופלסטינים בישראל - גיליון שמיני

יצירתה של הערבית הישראלית