מדד המגדר 2014

אי־שוויון מגדרי בישראל

מאת

הגר צמרת-קרצ'ר

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר

שפה עברית
שנת הוצאה 2014
סדרה מדד המגדר, שוות – קידום נשים בזירה הציבורית
מדד המגדר של שוות – המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית נועד לספק בסיס מוצק להתמודדות עם סוגיה המטרידה חוקרים, קובעי מדיניות ופעילים חברתיים זה למעלה מעשור: מדוע, למרות שיפורים רבים ומשמעותיים במעמד האישה במגוון תחומים, נראה שהפער המגדרי נשמר ולעתים אף מתרחב? בשנות התשעים של המאה הקודמת הייתה התקדמות ניכרת במיגור ההפליה כלפי נשים בחברה הישראלית באמצעות חקיקה. ואמנם, בעקבות זאת נשים ממגוון קבוצות אוכלוסייה הגיעו להישגים בהיבטים רבים, החל מהשתתפות בשוק העבודה, עבור ברמת ההכנסה וכלה בייצוג בחיים הציבוריים. עם זאת, קצב השיפור אצל הגברים לא נפל מקצב השיפור אצל הנשים, ולכן האי-שוויון המגדרי לא הצטמצם באופן ניכר.
בסדרת מפגשים שקיימנו במכון ון ליר בירושלים עם קשת רחבה של ארגוני נשים, הוחלט לבחון את הפער המגדרי בישראל לאורך זמן – כדי להבין את אופי האי-שוויון המגדרי ולגבש מהלכים לטיפול בהשלכותיו. חשוב להדגיש שלא מדובר כאן בעוד ניסיון לבחון את מעמד האישה בישראל, אלא במעקב אחר תמורות במצב הנשים לעומת מצב הגברים. זו שאלה שונה במהותה מן השאלה על מעמד האישה, אם כי השאלות קשורות זו לזו. הצוות שפיתח את מדד המגדר רואה בהשגת שוויון מגדרי מטרה חברתית בסיסית, שאמנם כרוכה בהמשך קידום הנשים אבל רחבה הרבה יותר מכך. הדגש מושם אפוא על קיומו (או היעדרו) של שוויון חברתי ועל הדרכים להשגתו.
 
 
מדד המגדר זמין להורדה מהאתר כקובץ PDF הן בעברית והן באנגלית.

הצטרפות לרשימת התפוצה