מי מנהיג?

על יחסי ישראל והתפוצה היהודית

מאת
גבריאל (גבי) שפר, הדס רוט-טולדנו, בהשתתפות ליבת אבישי
מו"ל

הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד

שפה עברית
שנת הוצאה 2006
סדרה הקשרי עיון, תרבות ומחשבה יהודית

הספר מי מנהיג? על יחסי ישראל והתפוצה היהודית הוא ראשון מסוגו. דרכי הניתוח ששימשו את המחברים בעבודתם הן חדשניות ומציגות עובדות ומסקנות מרחיקות לכת. המניע לכתיבתו היה ההכרח לבחון מחדש את השינויים המהותיים מאוד ביחסי ישראל והתפוצה היהודית. שינויים אלה העלו ומעלים על סדר היום תחומי פעילות עיקריים הנוגעים לעם היהודי כולו וליחסי ישראל והתפוצה.
המחברים בוחנים לעומק את הנטיות התרבותיות, התפיסתיות, האידיאולוגיות וההתנהגותיות החדשות בישראל ובתפוצה, המתגבשות בעקבות שינויים מהותיים אלה.
ספר זה מבוסס על מחקר עצמאי, שבניגוד לפרסומים אחרים בנושא זה, לא היה קשור אף לא לאחד מן המוסדות או מן הארגונים הפעילים בתחום ולא מומן על ידיהם. עובדה זו מבטיחה שהממצאים והמסקנות אינם מוטים. תקוותנו היא שהדברים יעוררו דיון ציבורי נרחב ומעמיק בסוגיה זו שטרם נידונה די הצורך בישראל.

הצטרפות לרשימת התפוצה