עקרונות להסדרה חקיקתית של חוק עמותות חדש

מאת
נוי ברינט, ניסן לימור
מו"ל

הוצאת מכון ון ליר

שפה עברית
שנת הוצאה 2012

נייר עמדה זה מבקש לקדם חקיקת חוק עמותות חדש המבוסס על תפישות עולם וניסיון שנצבר בישראל ובמדינות אחרות, באשר למקומם ולתפקידם של ארגוני המגזר השלישי בעת הנוכחית. העקרונות המנחים לחקיקת חוק חדש הם עידוד העשייה האזרחית, הגברת השקיפות והאחריותיות, מצג אמין לציבור באשר לזהות הארגונים, מטרותיהם ומהות פעילותם.

הצטרפות לרשימת התפוצה