עקרונות להסדרה חקיקתית של חוק עמותות חדש

מאת
נוי ברינט, ניסן לימור
מו"ל

הוצאת מכון ון ליר

שפה עברית
שנת הוצאה2012

נייר עמדה זה מבקש לקדם חקיקת חוק עמותות חדש המבוסס על תפישות עולם וניסיון שנצבר בישראל ובמדינות אחרות, באשר למקומם ולתפקידם של ארגוני המגזר השלישי בעת הנוכחית. העקרונות המנחים לחקיקת חוק חדש הם עידוד העשייה האזרחית, הגברת השקיפות והאחריותיות, מצג אמין לציבור באשר לזהות הארגונים, מטרותיהם ומהות פעילותם.

הצטרפות לרשימת התפוצה