סדרות ספרים

פרסומי הוצאת מכון ון ליר מקיפים מגוון תחומי ידע במדעי הרוח והחברה ומשקפים את נושאי המחקר במכון לאורך השנים. סדרות הפרסומים מחולקות לכמה סוגים: ספרי מחקר, ספרי עיון, מחקרי מדיניות, דוחות מחקר וניירות עמדה. רובם ככולם של הפרסומים הם פרי מחקר שנעשה במכון.

 

אובייקטים גלובליים

סדרת אובייקטים גלובליים היא פרי מיזם שפעל במכון ון ליר בהובלת ד"ר כפיר כהן לוסטיג. הסדרה מבקשת לעמוד על האופי הגלובלי של אובייקטים בעלי משמעויות נרחבות, ובה בשעה עלומות ואף מוכחשות, בעולם ובישראל. ביסוד הסדרה מונחת התפיסה שלחומר מקום נכבד בחיי הרוח והחברה, ושלאובייקט תפקיד חשוב בחקר ההיסטוריה, הסוציולוגיה והפילוסופיה.

מבעד לשורה של אובייקטים, ספרי הסדרה בוחנים את המערכות המעצבות את חיינו: הפוליטיקה, הכלכלה, המדע והסביבה. כל ספר מתחקה אחר אובייקט נבחר כדי להבין כיצד העולם מעורב בכינונו, וכיצד האובייקט משפיע בתורו על תולדות העולם. בדרך זו נחשפים קוראי העברית לדיונים המתנהלים כיום בעולם המחקר בכלל, ובחקר ההיסטוריה העולמית והמטריאלית בפרט.

עורכי הסדרה: פרופ' און ברק ופרופ' מיכאל זכים

 

הקשרי עיון

סדרת הקשרי עיון היא הסדרה המדעית של הוצאת מכון ון ליר. הסדרה הוקמה ב-1995. הספרים הרואים אור במסגרתה הם ספרי מחקר (מונוגרפיות או קובצי מאמרים) באפראט מדעי מלא. רובם המכריע של הספרים בסדרה זו הם פרי עבודת מחקר שנעשתה במכון.

 

הקשרי עיון וביקורת

סדרת הקשרי עיון וביקורת הוקמה ב-2005 ועוסקת בנושאי תרבות וחברה. סדרת המונוגרפיות הוקמה לצד כתב העת תיאוריה וביקורת על ידי פרופ' יהודה שנהב-שהרבני בעת שהיה עורך כתב העת.

 

ספרים באנגלית

מעת לעת מפרסמת הוצאת מכון ון ליר ספרים בשפה האנגלית במטרה להנגיש את הרעיונות שצומחים במכון גם לאנשים שאינם קוראי עברית. במהלך השנים ראו גם שניים שלושה ספרים בשפות לועזיות אחרות (ספרדית, גרמנית וצרפתית).

 

קשרים

סדרת קשרים מציגה עיון רב-תחומי במגוון נושאים ומציעה כיוונים חדשים לחשיבה על רעיונות והמשגות ולהתבוננות בתופעות תרבותיות וחברתיות. ספרי הסדרה מבוססים על סדרות של שלוש הרצאות שניתנו במכון על ידי מחברי הספרים ומיועדים לקהל הרחב המשכיל.

 

מַכְּתוּבּ مكتوب

סדרת מַכְּתוּבּ مكتوب מביאה לקדמת הבימה סִפרות ערבית חיה ונושמת בפרוזה ושירה, והיא מוקדשת כל כולה לתרגום יצירות מהתרבות ומהספרות הערבית והנגשתן לקורא הישראלי. הפרויקט נולד במכון ון ליר בירושלים והוא יוזמה של מתרגמים וחוקרי השפה הערבית, יהודים ופלסטינים, ובראשם הסופר סלמאן נאטור ז"ל ופרופ' יהודה שנהב שהרבני.

עורך הסדרה: פרופ' יהודה שנהב-שהרבני; עורכי משנה: איאד ברגותיד"ר יונתן מנדל; תקשורת וזכויות יוצרים: כפאח עבד אלחלים; רכזת המערכת: חנאן סעדי; רכזת קשרי קהילה: ד"ר בטי בנבנישתי.

הצטרפו לתוכנית המינויים של מַכְּתוּבּ

 

ספר החברה הערבית: אוכלוסייה, חברה, כלכלה (שנתון סטטיסטי)

פרויקט ספר החברה הערבית: אוכלוסייה, חברה, כלכלה הוא מפעל סטטיסטי שביקש ליצור מסד נתונים שיאפשר הבנה מעמיקה של החברה הערבית בישראל ושל תהליכי השינוי המתרחשים בה, לשירותם של חוקרים, מתכננים ומקבלי החלטות. במסגרת הפרויקט שפעל בשנים 2005–2018 ראו אור תשעה כרכים בגרסה דיגיטלית ומודפסת. קובצי הנתונים שבהם והפרשנות שהם מציעים פתוחים ונגישים לכל המעוניין. יחד כרכי הסדרה מספקים מבט רחב על החברה הערבית בישראל לאורך זמן.

 

מפרסומי מנאראת – מרכז ון ליר ליחסי יהודים–ערבים

מרכז מנאראת, שהוקם במכון ון ליר בירושלים בשנת 2015, פרסם עד כה דוחות העוסקים בידיעת השפה הערבית בקרב יהודים בישראל ובמקומה ובמעמדה של הערבית במערכת החינוך ובאקדמיה בישראל. המרכז מפרסם גם את המגזין המקוון מנבר – במה לדיון ולמחקר על יהודים ופלסטינים בישראל, שרואה אור בערבית, בעברית ובאנגלית.

 

מפרסומי המרכז לחקר החברה הערבית בישראל

המרכז לחקר החברה הערבית בישראל, שפעל במכון ון ליר בירושלים, פרסם לאורך השנים מגוון רחב של ספרי פרוזה ועיון העוסקים בפלסטינים בישראל בהקשרים פוליטיים, חברתיים, תרבותיים, מרחביים ועוד. חלק מהספרים נכתבו במקור בעברית וחלק תורגמו מערבית.

 

שוות – המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית

שוות הוקם במכון ון ליר בירושלים בסוף שנת 2009, בתמיכת קרן דפנה יזרעאלי, מתוך מחויבות לרעיון של הטמעת חשיבה מגדרית (gender mainstreaming) כאסטרטגיה כוללת לקידום מעמדן הדמוקרטי והאזרחי של נשים מקבוצות שונות. במסגרת זו מתפרסמים מידי שנה מדד המגדר ופרסומים מחקריים אחרים.

 

מדיניות חינוך ופדגוגיה

במכון ון ליר בירושלים יש מחויבות מתמשכת לטיפוח מערכת חינוך שוויונית ואיכותית המקדמת את ערכי הדמוקרטיה. פעילות המכון בתחום החינוך בשנים האחרונות עסקה בין השאר בפיתוח חומרי לימוד להוראת אזרחות, גיבוש ליבה חינוכית משותפת לכלל התלמידים במערכת החינוך, הנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית, טיפוח קריאה בגיל הרך בחברה הערבית, ניתוח מגמות של הפרטה במערכת החינוך ועוד. פירות המחקר ראו אור בספרים ובפרסומים מחקריים שונים, בחוברות לימוד ובניירות עמדה ודיון.

 

המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע״ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים

המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים, שהוקם בשיתוף הקרן להנצחת יעקב חזן בתנועה הקיבוצית, פעל במכון בשנים 2007–2018. המרכז שאף לחבר בין דיון תיאורטי ופעילות אקדמית לבין עשייה חברתית והשפעה על מקבלי ההחלטות. המרכז עסק בשלושה נושאים מרכזיים: הפרטה, רגולציה ומשילות משולבת. תוצרי המחקרים הללו ראו אור בספרים, בניירות עמדה, במסמכי מדיניות והמלצות ובמדריכים מעשיים.

 

מפרסומי התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים

התוכנית לכלכלה וחברה, שפעלה במכון ון ליר בירושלים בשנים 2005–2018, שמה לה למטרה לזהות את הפערים המתרחבים בחברה בישראל, לנתח אותם ולהציע דרכי פעולה מעשיות לצמצומם. מטרה נוספת הייתה לייצר כלים שיאפשרו לציבור להשתתף בשיח הכלכלי-חברתי ולהשפיע על המדיניות בישראל בסוגיות העומדות בלב סדר היום. במסגרת התוכנית ראו אור כמה סדרות של מחקרים וניירות עמדה:

מחקרי מדיניות וניירות עמדה: המחקרים התמקדו בנושאים בעלי השפעה עמוקה על עיצוב הכלכלה והחברה בישראל. צוותי החוקרים עסקו בסוגיות מרכזיות שניצבו על סדר היום במדינה והעריכו מהן החלופות העדיפות, בהתבסס על נתונים ועל מתודולוגיות מקובלות בכלכלה. מחקרי המדיניות הציעו דרכים לקידום מדיניות המתבססת על טובת מרב האזרחים ועל הגדלת השוויון בחברה. העבודות מיועדות לקהל מקצועי, אך נעשה מאמץ להנגיש את הדיון לקהל הרחב.

מחלוקות בכלכלה: סוגיות בכלכלה עומדות תדיר על סדר היום הציבורי, אולם הידע הכלכלי של הציבור, הן התיאורטי והן האמפירי, לוקה בחסר. סדרת מחלוקות בכלכלה ביקשה לתקן את המצב הזה ולהשתית את הדיון הציבורי בסוגיות אלה על מסד מושגי ועובדתי מוצק. סדרת החוברות, המתבססת על סדרת הרצאות שהתקיימה במכון ון ליר בירושלים בשנים 2006–2007 ובשנת 2011, מציגה באופן מאוזן ככל האפשר את השיקולים בעד ונגד מדיניות זו או אחרת כדי לסייע לציבור לגבש דעה מושכלת מתוך הכרה רחבה יותר של טווח אפשרויות הפעולה. החוברות בסדרת מחלוקות בכלכלה נכתבו בידי מומחים, בשפה בהירה ונגישה, והן מיועדות לכל אדם המתעניין בסוגיות המרכזיות המעצבות את פני המשק והחברה בישראל.

אגרת: האגרת לכלכלה וחברה סיפקה בימה ייחודית לשיח בנושאי כלכלה וחברה בישראל. באגרת הופיעו מאמרים, מסות וסקירות ספרים שהתמקדו ביחסים המורכבים שבין החברה, השוק והמדינה, לצד מאמרים שעסקו בחשיבה הכלכלנית באופן ביקורתי. האגרת הציגה מחקרים אקדמיים מעמיקים בשפה בהירה ונגישה לכלל הציבור, על מנת להפוך את הדיון בנושאי חברה וכלכלה לפתוח ודמוקרטי.

מגזין מקוון – התוכנית לכלכלה וחברה

 

בול – בימת ון ליר לשיח ציבורי

בשנים 1998–2009 ראו אור במכון ון ליר שורה של חוברות שהיו תוצר של ימי עיון שהתקיימו במכון במגוון נושאים שבלב סדר היום הציבורי. ימי העיון, ובעקבותיהם החוברות, עסקו בנושאים אזרחיים, חברתיים ופוליטיים כגון דת ומדינה, צבא, חברה ומשפט.

 

תרבות ומחשבה יהודית

לאורך השנים פורסמו במכון פרסומים רבים, ביניהם מספר רב של ספרים בנושאי תרבות ומחשבה יהודית. הספרים שייכים לשלל דיסציפלינות ועוסקים במנעד רחב של נושאים הקשורים לזהות ותרבות יהודים ובהם סוציולוגיה, חקר ההלכה, מחשבת ישראל, היסטוריה יהודית, זרמים ביהדות ועוד.

הצטרפות לרשימת התפוצה