בשנים האחרונות תפיסות פוסט-קפיטליסטיות תופסות תאוצה באירופה ובארה״ב. בין אם מדובר בהבטחת הכנסה אוניברסלית (universal basic income), שבוע עבודה קצר, אוטומציה, או שימוש בפלטפורמות טכנולוגיות כדי ליצור מנגנונים כלכליים חדשים – הכיוון הכללי נובע מההבנה שיש למצוא לסדר הקפיטליסטי חלופות שמבוססות על תכליות אנושיות ולא על עקרון הרווח. על בסיס התפתחויות אלו, צוות המחקר מבקש לפתח תפיסת עולם חלופית ופרויקטים ישימים, שדרכם אפשר יהיה לדמיין ולקדם עולם שבו רווח כלכלי לא ישמש עוד העיקרון המנחה של החברה האנושית; עולם שבו העשייה החברתית תוכל להתקיים מחוץ לכותלי השוק הכלכלי. הצוות יפתח רעיונות ומודלים פוסט-קפיטליסטיים חדשים, המותאמים לאתגרים העומדים בפני החברה בישראל.

טעימות מעבודת חברי צוות המחקר:

צוות המחקר מנהל קבוצת פייסבוק ציבורית שפתוחה לכל ובה מתנהלים דיונים מגוונים בנושא פוסט-קפיטליזם.

לקריאה על כנס הפוסטקפיטליזם הראשון בישראל >>>