ישראל במזרח התיכון

התמה "ישראל במזרח התיכון" מקדמת חשיבה השוואתית ובין-תחומית על ישראל ושכנותיה, במטרה לבחון את העבותות הפוליטיים, התרבותיים, החברתיים והכלכליים הקושרים את ישראל ואוכלוסייתה אל אוכלוסיות ומדינות במזרח התיכון. לצד חתירה להנעת שינוי רעיוני ומתודולוגי במרחב האקדמי, התמה מבקשת להעשיר את השיח הציבורי במידע ובניתוח מזוויות מגוונות על האזור ועל ישראל בתוכו. מתוך כך, השימוש בשפה הערבית הוא מכשיר מרכזי בארגז הכלים שלנו.  >>>

סרטונים

חזרה

הצטרפות לרשימת התפוצה