לעצב את ה"אחר" מחדש

תרבות יהודית–גרמנית בין מלחמות העולם ובעקבותיהן – שנתון לחקר הספרות האירופית–יהודית, כרך 2

בעריכת

קארין נויבורגר

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר והוצאת דה גרויטר

שפה אנגלית
שנת הוצאה 2016
סדרה הקשרי עיון

עורכי השנתון לחקר הספרות האירופית–יהודית הם אלפרד בודנהיימר וויויאן ליסקה.

 

בשנות רפובליקת ויימאר נאלצו יהודי גרמניה לחדד את מודעותם ל"אחרוּת" שלהם לעומת הרוב הגרמני ולחשוב מחדש על "יהודיותם". המאמרים הרואים אור בכרך השני של השנתון לחקר הספרות האירופית-יהודית בוחנים את הדרכים שבהן אמנים ואינטלקטואלים נענו לאתגר זה במסגרת תרבות ויימאר או מתוך התייחסות אליה, ואגב כך מעניקים משמעות חדשה למושג ה"אחר".

המאמרים מתמקדים ביצירות אמנות ומבקשים להגדיר את מושג ה"אחר" בתוך משחק הגומלין המורכב של הֶקשרים חברתיים ופוליטיים, הרהורים אמנותיים ונסיבות ביוגרפיות. מבחינה זו הם מחדדים את תפיסתנו לגבי היחסים בין ה"יהודי" ל"גרמני", ומראים שיחסים אלה אינם נענים לתיאור באמצעות צמדים ניגודיים כמו "תרבות מז'ורית" לעומת "תרבות מינורית", "מרכז" לעומת "שוליים" ו"עצמי" לעומת "אחר" – תיאור המעניק בהכרח מעמד בכורה ל"גרמני". זאת ועוד, הדיון בחלק מהמאמרים ביצירות מתקופות מאוחרות לתקופת ויימאר מחזק את מודעותנו לאינטרפולציות של הצמד "גרמני" ו"יהודי" ובכך מסייע להבנת מערכת הַקשרים הסבוכה בין השניים. ברם, חשוב מכך הוא שהמאמרים בכרך זה מעצבים מחדש את מושג ה"אחר" בעודם בוחנים את יהודיותם של אמנים ואינטלקטואלים שפעלו בהקשר של תרבות ויימאר, כפי שזו משתקפת ביצירותיהם על פי סוגיות מפתח ספציפיות המופיעות בהן שוב ושוב – שפה, מוזיקה, זמן, היסטוריה, גלות ומרחב. מזווית זו מתגלה כי ה"יהודי" וה"גרמני" מתקיימים בו-בזמן. ה"אחר" אינו משני ל"עצמי" וגם אינו גלום בתוכו; הוא אינו מוגדר הגדרה מהותנית וגם אינו נשלל. אדרבה, הוא תכונה משתנה בתוך מבנה דינמי בעל מורכבות סבוכה, ובתור שכזו אמנם אפשר לתארה.

הספר מוצע לרכישה באתר האינטרנט של המו"ל בקישור זה

 

קארין נויבורגר מלמדת ספרות גרמנית באוניברסיטה העברית בירושלים והיא עמיתת מחקר במכון ון ליר בירושלים. חיברה את הספר Uri Zvi Grinberg: Mephisto (Fink Verlag, Munich 2007, גרמנית) ומאמרים שונים העוסקים בספרות גרמנית וגרמנית–יהודית וביחסי הגומלין בין ספרות גרמנית, עברית ויידית. בימים אלה היא כותבת מונוגרפיה על שירתו של ריינר מריה רילקה.

הצטרפות לרשימת התפוצה