Home

>
פרשת תצוה
פרופ' רחל אליאור

מכון ון ליר הוקם במטרה לקדם את הידע האנושי בתחומי הפילוסופיה, החברה והתרבות

מכון ון ליר בירושלים הוקם על ידי משפחת ון ליר במטרה לקדם את הידע האנושי בתחומי הפילוסופיה, החברה והתרבות. מאז 1959 המכון פועל כמרכז ללימודים מתקדמים ולשיח ציבורי אינטלקטואלי.

קרא עוד

כנסים וארועים

יום ראשון 14/02/16, 18:00 עד 19:00
הלוקח חלק במסע לאורכן של פרשיות השבוע עתיד...
Live Broadcast
יום רביעי 17/02/16, 19:00 עד 21:00
"שניים אוחזין בטלית" ו"כל דאלים גבר" – ניבים אלה...
Recorded
יום חמישי 18/02/16, 09:00 עד 17:00
בשנת 2014 הקימו הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת)...
Recorded

חדשות

כתבי עת

אתרי פרויקטים

 
 

____________________

 

 

 

ערוץ וידאו

הדיון יעסוק בעקרונות התוכנית ובסיבות להתנגדות לה, וכן במחאות שהתפרצו לאחר פרסום מתווה בגין-פראוור...
חיפה בעברית, חיפה בערבית
חיפה, עיר שחיים בה יהודים וערבים, הפכה מאז תחילת המאה העשרים למוקד של יצירה תרבותית יהודית וערבית....