זה הזמן לפוסטקפיטליזם | העיר היצרנית ופוסטקפיטליזם

יום רביעי, 21 באפריל

מנחה: רוני ארז - מרכז השל לקיימות
בהשתתפות:
רן רביב - מרכז השל לקיימות
ד"ר אורלי רונן - אוניברסיטת תל אביב
מתן ישראלי - מוסללה | אלון אלירן, עץבעיר
מקס גרובמן - חוקר עצמאי, פעיל בהתארגנות כאןתוקם

מאז קריסת המערכת הפיננסית ב-2008 הסדר הקפיטליסטי נמצא במשבר מתמשך שרק מחריף עם משבר הקורונה. בהקשר רחב זה, מכון ון ליר בירושלים פתח בפרויקט פוסטקפיטליזם, שמטרתו לחשוב ולקדם עשייה מעבר לסדר הקפיטליסטי. נקודת המוצא של העמדה הפוסטקפיטליסטית המתהווה היא ביקורת על ליבת הסדר הקיים – קרי על הכפפת כל תחומי החיים לעשיית רווחים – אך מטרתה לגבש חלופות מבניות מרחיקות לכת, המתעלות מעל למודלים הקיימים של מדינת רווחה מתגוננת. בלב הפרויקט עומדת השאלה: כיצד יש לארגן את החיים – ובכלל זה את הזמן, העבודה, המבנים הפוליטיים, היחס לזולת והיחס לטבע – כדי לכונן חברה המבוססת על התכליות האנושיות ובראשן החופש והשוויון?

Join our mailing list